opis projektu

 
Głównym celem naszego projektu jest zrozumienie jak zmienia się mózg w czasie uczenia się nowych umiejętności.

Dzięki naszym najnowszym badaniom wiemy już, że w czasie nauki języków obcych i systemów pisma największe zmiany zachodzą w pierwszych trzech miesiącach nauki. Aby dowiedzieć się więcej o dynamice procesów plastycznych mózgu chcemy przebadać grupę osób uczących się czytania dotykowego przy pomocy alfabetu Braille’a.

Czemu? Nauka alfabetu Braille’a jest wielomodalnym rodzajem treningu. Co to znaczy? Do tej pory sądzono, że ludzki mózg podzielony jest na obszary przetwarzające informacje docierające z konkretnych zmysłów. Na przykład, kora wzrokowa odpowiada za widzenie, słuchowa – za słyszenie, itp. W poprzednich badaniach wykazaliśmy, że niektóre obszary są wielomodalne – przy nauce alfabetu Braille’a obserwowaliśmy zmiany w korze wzrokowej, pomimo, że czytanie angażuje zmysł dotyku. Wielomodalność oznacza więc, że ten sam obszar mózgu w korze wzrokowej odpowiada za przetwarzanie języka czytanego zarówno wzrokowo, jak i dotykowo. Dodatkowo, nauka alfabetu dotykowego angażuje struktury powiązane z abstrakcyjnym myśleniem, niepowiązanych z jednym konkretnym zmysłem.

W nowym badaniu, do którego Cię zapraszamy, pragniemy zbadać, w jaki sposób następują w mózgu zmiany, które prowadzą do rozumienia języka czytanego dotykowo i angażowania w tym procesie m.in. rejonów kory wzrokowej.

Sam trening będzie trwać 6 miesięcy. W tym czasie, przy pomocy rezonansu magnetycznego, dokonamy nieinwazyjnego obrazowania struktur i funkcji mózgów uczestników.

 

Sesje badawcze w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN zaplanowane są w następujący sposób:

przed rozpoczęciem kursu alfabetu (październik 2020),
po pierwszym tygodniu (październik/listopad 2020)
po szóstym tygodniu (listopad/grudzień 2020)
po trzech miesiącach (styczeń/luty 2021)
sześciu miesiącach (kwiecień 2021),
oraz sesja 6 miesięcy po zakończeniu nauki (październik 2021).

 

W czasie sesji obrazowania mózgu uczestnicy będą wykonywać zadania związane z różnymi aspektami czytania dotykowego.

 

W rezultacie projekt umożliwi nam zrozumienie dynamiki plastyczności ludzkiego mózgu na poziomie jego struktury i funkcji podczas długotrwałego procesu  nauki alfabetu. 

 

Więcej informacji na temat badania na stronie Narodowego Centrum Nauki.