weź udział w badaniu

JESTEŚ
STUDENTKĄ APS?

FASCYNUJESZ SIĘ  MÓZGIEM ?

A MOŻE CHCIAŁABYŚ SIĘ WKRÓTCE NAUCZYĆ CZYTAĆ DOTYKOWO BRAJLA?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU oferujemy:

 • kurs z
  metodykiem
  dr Paplińską
  (APS)

 • certyfikat
  ukończenia
  kursu
  Braille’a

 • orientacyjna
  gratyfikacja
  w wysokości
  3000 zł

 • możliwość
  pokrycia
  kosztów
  dojazdu 

 • udział w
  prestiżowym
  projekcie
  naukowym